สินค้าทั้งหมด

New

Packing size 500 ml per bottle (6 bottles per box)

THB 600 ฿ 600
New

Sparkling Coconut Water 230 ml. (packed 6 cans)

THB 150 ฿ 150
Best Seller

Taste Nirvana Coconut Water Tetra Pak 33.8 fl oz (1,000 ml)

THB 450 ฿ 450
Best Seller

1 case (12 packs ) of 16.2 oz.fl. (480 ml) in Aluminium Cans

THB 780 ฿ 780

A case (12 packs) of 9.5 oz.fl. (280 ml) in glass bottle

THB 540 ฿ 540

A case (12 packs) of 9.5 oz.fl. (280 ml) in glass bottle

THB 540 ฿ 540

packed in 280 ml glass bottles

 
THB 540 ฿ 540

Taste Nirvana Coconut Water Big Bottle 23.6 oz (700ml)

THB 414 ฿ 414
THB 360 ฿ 360 -13%

Taste Nirvana Coco Aloe 16.2 oz (480 ml)

 
THB 660 ฿ 660

Taste Nirvana Coconut Water with Pulp 9.5 oz (280 ml)

THB 540 ฿ 540
THB 504 ฿ 504 -7%

Taste Nirvana Coconut Water with Pulp Can 16 oz (480ml)

 
THB 660 ฿ 660

Taste Nirvana Coconut Water with Pulp 9.5 oz (280 ml)

THB 540 ฿ 540
THB 504 ฿ 504 -7%

Taste Nirvana Coconut Water with Pulp Can 16 oz (480ml)

 
THB 660 ฿ 660

9.5 fl oz Glass Bottle (100% Recyclable)

THB 540 ฿ 540
THB 468 ฿ 468 -13%
New

packed in 180 ml PET bottles

 
THB 600 ฿ 600

Packed in 250 ml PET bottles

THB 720 ฿ 720
New

Packed in 500 ml PET bottles

THB 600 ฿ 600

Packing size 280 ml (pack of 12 bottles)

THB 660 ฿ 660

Packing size 280 ml (pack of 12 bottles)

THB 660 ฿ 660

1 case (12 packs ) of 9.5 oz.fl. (280 ml) in Glass Bottle

THB 600 ฿ 600