การประกวดจัดบอร์ดความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564

1222 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เป็นการจัดกิจกรรมภายใน ที่ให้แต่ละแผนกมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอด โดยปีนี้ เรามาในหัวข้อของ การทำบอร์ดด้านความปลอดภัย และเกี่ยวข้องกับสิ้งแวดล้อม เช่นการป้องกันอันตรายส่วนตัว ที่พนักงานต้องรู้และ ปฏิบัติตาม การแยกขยะ และการแบ่งประเภทของขยะมีอะไรบ้าง เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน และเพื่อนๆ พนักงาน ที่เข้าชม และร่วมกิจกรรมนี้ ได้นำไปใช้ และปฏิบัติตาม และเสริมสร้างความสามัคคี ในหมู่เพื่อนร่วมงาน สารความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกิดในหมู่เพื่อนร่วมงาน และมีของรางวัลมากมายให้แก่ ผู้ชนะ และกลุ่มอื่นๆ ตามลำดับคะแนน